Vakantie en dagpasjes 2020

DAG/VAKANTIEPAS 2020
In de maanden juli en augustus zijn weer vakantiepassen verkrijgbaar. Wie in de vakantie met familieleden, vrienden en bekenden eens een balletje wil slaan,
kan gebruik maken van deze pas. Hiermee kun je elke dag gebruik maken van de banen van LTCPOTEC.
De kosten bedragen  € 30,-. voor de gehele vakantieperiode
Dagpassen kosten     € 5,- zijn het hele seizoen te koop
Pasjes verkrijgbaar bij de bestuursleden, graag 24 uur vooraf aanmelden
Maarten Schouten Paarlandweg 5 Tel: 404364
Hein Gootzen         Paarlandweg 3 Tel: 402476
Jos van Cruchten  Hoofdstraat 67 Tel: 401284
Peter Jeurissen     Trambaan 2       Tel: 403332
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze zich houden aan het baanreglement en de banen in goede conditie achterlaten na gebruik.