Categorie: Bestuur

Vakantie en dagpasjes 2020

DAG/VAKANTIEPAS 2020
In de maanden juli en augustus zijn weer vakantiepassen verkrijgbaar. Wie in de vakantie met familieleden, vrienden en bekenden eens een balletje wil slaan,
kan gebruik maken van deze pas. Hiermee kun je elke dag gebruik maken van de banen van LTCPOTEC.
De kosten bedragen  € 30,-. voor de gehele vakantieperiode
Dagpassen kosten     € 5,- zijn het hele seizoen te koop
Pasjes verkrijgbaar bij de bestuursleden, graag 24 uur vooraf aanmelden
Maarten Schouten Paarlandweg 5 Tel: 404364
Hein Gootzen         Paarlandweg 3 Tel: 402476
Jos van Cruchten  Hoofdstraat 67 Tel: 401284
Peter Jeurissen     Trambaan 2       Tel: 403332
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze zich houden aan het baanreglement en de banen in goede conditie achterlaten na gebruik.

Laatste nieuws

Beste leden,

De gemeente heeft met ingang van 14-5 de sportaccomodaties weer opengesteld. Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen dan die zijn voorgesteld
door de KNLTB en die wij hebben besproken in de vergadering van dinsdag j.l
Deze voorschriften kunnen dan vanaf nu aan de leden worden kenbaar gemaakt.
zie ook www.corona.knltb.nl voor het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF Fase 2.

In het kort geldt voor onze club:

  1. Afstand houden 1,5 meter
  2. Alleen single wedstrijden met uitzondering van gezinsleden
  3. Eigen tennisballen
  4. De kantine blijft ten alle tijden dicht
  5. Kleedlokalen blijven open, handen reinigen in voorportaal kleedruimte
  6. Toiletten blijven toegankelijk met in acht neming van de hygiëne
  7. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de douches

Vermeld dient echter nog te worden dat leden die willen tennissen wel hun contributie moeten hebben betaald.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Corona & Tennis

Beste Leden,

Bijgaand de informatie die van regeringswege zijn opgelegd aan sportverenigingen.
zie ook de website van de KNLTB. en van LTC Potec.aa

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van LTC Potec

Het kabinet heeft de verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd. Scholen, horeca en sportclubs moeten t/m 28 april dicht blijven om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Wat betekent dit voor tennis en padel in Nederland? Lees hier de laatste update. (14-4-2020)


Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Daarom mogen er t/m 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen.
We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen, maar trekken één lijn met alle sporten en volgen de maatregelen van de regering t.a.v. sluiting van sportclubs, dus ook tennisparken blijven gesloten en tennis en padelactiviteiten mogen er niet plaatsvinden om de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren.
De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.

NB. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

Voor alle vragen over vrij tennissen, trainingen, baanonderhoud, contributies en financiële tegemoetkomingen, kijk hier bij de veelgestelde vragen.

Competities

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig uitgesteld naar begin mei.

Het kabinet heeft aangekondigd op 21 april een besluit te nemen over het vervolg van de maatregelen na 28 april. De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het besluit of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF.

Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te doen om de competitie door te laten gaan,
voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden voorop.

We zijn alle mogelijke scenario’s en bijbehorende consequenties aan het bekijken. We denken dan na over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot …?
Welke toernooien en evenementen zijn er? Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 9/10 mei,
de VJC opknippen en een deel voor de zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de Najaarscompetitie.
Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en onze organisatie. Daarom nemen we ook even de tijd om hier een beslissing over te nemen. In deze tijd moeten we geen overhaaste beslissingen nemen.