Laatste nieuws

Beste leden,

De gemeente heeft met ingang van 14-5 de sportaccomodaties weer opengesteld. Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen dan die zijn voorgesteld
door de KNLTB en die wij hebben besproken in de vergadering van dinsdag j.l
Deze voorschriften kunnen dan vanaf nu aan de leden worden kenbaar gemaakt.
zie ook www.corona.knltb.nl voor het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF Fase 2.

In het kort geldt voor onze club:

  1. Afstand houden 1,5 meter
  2. Alleen single wedstrijden met uitzondering van gezinsleden
  3. Eigen tennisballen
  4. De kantine blijft ten alle tijden dicht
  5. Kleedlokalen blijven open, handen reinigen in voorportaal kleedruimte
  6. Toiletten blijven toegankelijk met in acht neming van de hygiëne
  7. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de douches

Vermeld dient echter nog te worden dat leden die willen tennissen wel hun contributie moeten hebben betaald.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur